INFORMACIJA O OBRADI I ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA - ALPHA LUXE GROUP

INFORMACIJA O OBRADI I ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

ALPHA LUXE GROUP d.o.o. (u daljnjem tekstu: ALPHA LUXE) svojim klijentima pruža transparentne informacije o zaštiti i obradi osobnih podataka koje prikuplja od klijenata, a koje su potrebne za izvršenje usluge posredovanja u prometu nekretninama.

ALPHA LUXE, kao voditelj obrade osobnih podataka, štiti Vašu privatnost, te obrađuje samo osobne podatke koji su neophodni za svrhu za koju su prikupljeni. ALPHA LUXE vodi evidenciju aktivnosti obrada osobnih podataka u elektroničkom i hard copy obliku i sadržava najmanje sljedeće informacije: ime i kontaktne podatke voditelja obrade, svrhe obrade, opis kategorija ispitanika i kategorija osobnih podataka, kategorije primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, predviđene rokove za brisanje različitih kategorija podataka (ako je to moguće), opći opis tehničkih i organizacijskih sigurnosnih mjera, prava klijenata/ispitanika.

Od iznimne nam je važnosti da su osobni podaci klijenta adekvatno zaštićeni. Prilikom obrade osobnih podataka, ALPHA LUXE osigurava da se oni obrađuju isključivo sukladno važećim zakonima i propisima. U obradi osobnih podataka ALPHA LUXE će postupati transparentno i obrađivat će ih samo ako za to postoji jasna svrha i dok je to u interesu klijenata, te će koristiti raspoložive mjere za zaštitu osobnih podataka klijenata.

Pojam obrade podataka podrazumijeva spremanje, snimanje, organiziranje, uvid i prijenos osobnih podataka u ALPHA LUXE za vrijeme trajanja poslovnog odnosa, ali i nakon prestanka poslovnog odnosa s klijentom, tijekom razdoblja u kojem je ALPHA LUXE dužno čuvati pojedinu dokumentaciju.

I. IME I KONTAKTNI PODACI VODITELJA OBRADE

Voditelj obrade osobnih podataka je:
ALPHA LUXE GROUP d.o.o., Mate Vlašića 17, 52440 Poreč
Tel: 0038552204933
Mob: 00385953631892
e-mail: info@alphaluxegroup.com
Obradu osobnih podataka klijenata vrše djelatnici ALPHA LUXE.

II. SVRHA OBRADE I PRAVNA OSNOVA ZA OBRADU

Svrha prikupljanja i obrade osobnih podataka je nužna za realizaciju usluge koju ste zatražili. Svi osobni podaci koje je ALPHA LUXE doznalo o vama pružajući vam uslugu zaštićeni su te se neće pristupiti obradi vaših podataka ako to nije nužno za realizaciju usluge koju ste zatražili, ako obrada nije zakonski uvjetovana, ili ako za to ne postoji legitimni interes.

Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo i zbog toga jer su nam neophodni kako bismo poštovali naše obveze utemeljene na pozitivnim propisima na snazi u Republici Hrvatskoj, kao što su Zakon o posredovanju u prometu nekretninama i Zakon o obveznim odnosima te drugi relevantni propisi Republike Hrvatske u našem poslovanju.

Uz Vašu privolu, obrađujemo osobne podatke u svrhu telefonskih istraživanja Vašeg zadovoljstva pruženim uslugama, slanja marketinških materijala, segmentacije tržišta, slanja promotivnih materijala te akcija i popusta te drugih svrha za koje je neophodna Vaša privola.

Kod pružanja usluga oglašavanja vašeg poslovnog subjekta/proizvoda/eventa i dr. od strane ALPHA LUXE, putem web stranice Istraplakati.hr, prikupljamo i obrađujemo podatke kada ispitanici daju svoj pristanak za primanje naših newslettera i ostalih komercijalnih informacija; kada pregledavaju naše web stranice, kada nam nude svoje proizvode ili usluge, kada daju svoj pristanak za primanje naših newslettera i ostalih komercijalnih informacija; kada se žele prijaviti na ponudu za posao u ALPHA LUXE te kada žele postaviti pitanje ili uložiti žalbu.

Legitimni interes:
obrada Vaših podataka temeljem naših legitimnih interesa podliježe posebnim pravilima koja Vam omogućavaju da u svakom trenutku, na temelju Vaše posebne situacije, podnesete prigovor na takvu obradu. Legitimni interesi temeljem kojih će ALPHA LUXE obrađivati Vaše osobne podatke su: kontaktiranje klijenata radi slanja posebnih ponuda odnosno marketinškog materijala, provođenje video nadzora poslovnih objekata ALPHA LUXE i identifikacije i evidencije posjetitelja u svrhu zaštite osoba i imovine te poštivanje propisa o sprječavanju pranja novca Republike Hrvatske.

III. IZVOR OSOBNIH PODATAKA

Obrađujemo osobne podatke koji su potrebni za svrhe navedene u točki II., a koje smo dobili od Ispitanika, od nadležnih institucija, javno dostupnih izvora, i kojeg Ispitanika o tome izvješćujemo sukladno odredbama Uredbe. Osobne podatke prikupljamo i obrađujemo pošteno, zakonito i transparentno te brinemo o njihovoj točnosti, potpunosti, ažurnosti i sigurnosti.

IV. OPIS KATEGORIJA ISPITANIKA I KATEGORIJA OSOBNIH PODATAKA

Kategorije ispitanika od kojih ALPHA LUXE prikuplja osobne podatke su svi klijenti koji žele uspostaviti poslovni odnos za usluge za koje je tvrtka zakonski registrirana, npr. posredovanje u kupoprodaji i najmu/zakupu nekretnina, tržišna procjena vrijednosti, savjetovanje, oglašavanje i marketing i dr. Kako bi ALPHA LUXE moglo s vama zasnovati poslovni odnos i pružiti vam kvalitetnu uslugu, neophodno je da s nama podijelite svoje osobne podatke. Bez privole za prikupljanje slijedećih osobnih podataka nećemo biti u mogućnosti pružiti naše usluge.

Kategorije osobnih podataka koje prikupljamo i obrađujemo radi ispunjenja svrhe su sljedeće:
- ime i prezime,
- adresu,
- OIB,
- broj telefona/mobitela i e-mail adresu,
- eventualno neki drugi osobni podaci za koje postoji obveza prikupljanja sukladno Zakonu o posredovanju u prometu nekretnina i Zakonu o sprečavanju pranja novca i financiranju terorizma.
- Podaci neophodni za sklapanje i eventualnu realizaciju ugovora kojim se konzumira ugovor o posredovanju u prometu nekretninama,
- te, ako na to pristanete potpisom ugovora ili na drugi odgovarajući način izrada video uratka vaše nekretnine za potrebe prodaje prema vašem nalogu/uputama
- podatke transakcije i podatke o plaćanju: pojedinosti o transakciji, podaci o bankovnom računu;
- podatke za prijavu za posao: životopis, motivacijsko pismo, bilješke s razgovora za posao;
- sve druge podatke koje nam izravno i svojevoljno ispitanik daje tijekom korištenja naših web stranica, usluga i prilikom sklapanja bilo kakvih ugovora sa ALPHA LUXE.

Vaši osobni podaci prikupljaju se i upisuju u (alternativno, ovisno o usluzi koju trebate od ALPHA LUXE):
- posrednički ugovor,
- terenski obrazac u koji se upisuju detalji o nekretnini koju prodajete ili želje i potrebe kod kupnje,
- kod pružanja usluga oglašavanja (zakup oglasnog prostora – Istraplakati) od strane ALPHA LUXE, osobni podaci upisuju se ponude/račune/ugovore koje sklapamo sa klijentima, te (vrijedi za sve, ako je primjenjivo) u newsletter bazu.

Uz osobne podatke koje ste nam dali, prikupljamo i javno dostupne podatke o nekretninama iz javno dostupnih registara (e-katastar i e-zemljišne knjige) koji mogu sadržavati vaše osobne podatke ukoliko ste vlasnik nekretnine ili osobne podatke o drugom vlasniku nekretnine.

ALPHA LUXE prilikom prikupljanja osobnih podataka vodi se načelom prikupljanja minimalno potrebnog broja osobnih podataka za pojedinu svrhu, a osobne podatke prikupljaju i obrađuju s ciljem ugovaranja usluge i uspostavljanja ugovornog odnosa te ispunjenja ugovorene obveze. Količina podataka koju ćemo morati prikupiti ovisi o zatraženoj usluzi ili proizvodu (npr. ugovore o posredovanju, kupoprodaji, zakupu, najmu, poslovnoj i tehničkoj suradnji i sl.).

U slučaju da pružate informacije o osobnim podacima koji nisu vaši, molimo vas da o tome obavijestite osobu čije ste nam osobne podatke ustupili.

Poslovne prostorije sjedišta ALPHA LUXE GROUP te vanjska površina objekta sjedišta ALPHA LUXE su pod video nadzorom, a što je jasno, transparentno i na nedvosmislen način učinjeno vidljivim klijentima/ispitanicima. Video nadzor poslovnih prostorija nužan je i legitiman zbog zaštite imovine i osoba. Pravo pristupa podacima, sukladno odredbama Uredbe, ima samo odgovorna osoba ALPHA LUXE.

V. KATEGORIJE PRIMATELJA KOJIMA SU OSOBNI PODACI OTKRIVENI ILI ĆE IM BITI OTKRIVENI

Osobnim podacima raspolažu djelatnici ALPHA LUXE; ALPHA sklapa ugovore o poslovnoj suradnji sa drugim poslovnim subjektima koji se bave djelatnošću posredovanja u prometu nekretninama (druge agencije za posredovanje u prometu nekretninama te fizičke osobe – agenti za posredovanje u prometu nekretninama) kako bi Vam pružila najbolju moguću uslugu i za Vas našla najpovoljnije moguće rješenje. U navedenom slučaju, moguće je da Vaše osobne podatke proslijedimo vanjskom suradniku (odvjetničkom uredu ili drugoj pravnoj osobi druge struke (geodetski/arhitektonski uredi), a radi izrade kupoprodajnih ili drugih ugovora, odnosno radi uređivanja pravnog stanja nekretnine, ako to bude uključeno u usluge koje ste zatražili od ALPHA LUXE, a koji imaju stručne kompetencije i koji osiguravaju dovoljna jamstva u pogledu osiguravanja odgovarajućih mjera zaštite osobnih podataka.

ALPHA LUXE nadalje, a u dijelu pružanja usluga oglašavanja (Istraplakati) može omogućiti pristup Vašim osobnim podacima svojim partnerima, koji djeluju kao izvršitelji obrada. Ovi pružatelji usluga treće strane djelovat će samo prema uputama ALPHA LUXE i imat će samo pristup Vašim osobnim podacima kako bi se ispunile svrhe u koje se osobni podaci prikupljaju te podliježu istim propisima o zaštiti i povjerljivosti osobnih podataka kao i ALPHA LUXE. ALPHA LUXE je obvezan ishoditi Vašu privolu prije prosljeđivanja Vaših osobnih podataka partnerima u svrhu direktnog marketinga.

VI. PREDVIĐENI ROKOVI ZA BRISANJE RAZLIČITIH KATEGORIJA PODATAKA, AKO JE TO MOGUĆE

Vaše osobne podatke čuvamo 10+1 godinu, a na temelju zakonskih propisa (kao što je Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma) ili našem legitimnom interesu u slučaju rješavanja potencijalnih pritužbi ili sporova.

Iznimno, u slučaju video nadzora poslovnih prostorija sjedišta ALPHA LUXE GROUP, podaci se podaci čuvaju maksimalno 6 mjeseci nakon čega se brišu, osim ako je drugim zakonom propisan duži rok čuvanja ili ako su dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku.

U dijelu pružanja marketinških – oglašivačkih usluga, te u dijelu radnih odnosa, u određivanju prikladnog razdoblja čuvanja osobnih podataka, ALPHA LUXE se posebno oslanja na sljedeće kriterije:
• podatke o vašoj prijavi, plaćanju i korištenju naših usluga čuvaju se za cijelo razdoblje vaše prijave / ugovornog odnosa te u skladu s važećim rokovima zastare
• podatke o upravljanju komercijalnim odnosima s našim pružateljima usluga i partnerima čuvaju se za cijelo razdoblje ugovornog odnosa te u skladu važećim rokovima zastare;
• ukoliko pristanete primati marketinške materijale, ALPHA LUXE će čuvati Vaše osobne podatke sve dok ne naznačite da više ne želite primati takve obavijesti ili u suprotnom za razdoblje određeno važećim zakonima;
• kada se Vaši osobni podaci prikupljaju u okviru zahtjeva / upita koji se odnose na IT usluge i aplikacije, ALPHA LUXE će čuvati Vaše osobne podatke za razdoblje potrebno za obradu takvih zahtjeva ili upita
• podaci o prijavi za posao mogu se čuvati do 2 (dvije) godine od datuma posljednjeg kontakta s podnositeljem prijave, osim ako podnositelj zahtjeva ne pristane na dulje razdoblje; u tom slučaju, podaci se mogu arhivirati u skladu s važećim rokovima zastare.

VII. OPĆI OPIS TEHNIČKIH I ORGANIZACIJSKIH SIGURNOSNIH MJERA

Poslovanje ALPHA LUXE u obradi i zaštiti osobnih podataka usklađeno je sa zakonskim propisima koji reguliraju obradu osobnih podataka. Poduzimamo tehničke i organizacijske mjere, u domeni naših mogućnosti, kod zaštite vaših osobnih podataka. Interni serveri su zaštićeni lozinkom te svaki djelatnik raspolaže isključivo onim informacijama koje su mu potrebe za obavljanje posla. Djelatnici se po potrebi educiraju u prostorima tvrtke i/ili na specijaliziranim edukacijama o mjerama i važnosti zaštite osobnih podataka ispitanika.

VIII. KOJA SU VAŠA PRAVA

Zaštita osobnih podataka podrazumijeva značajna prava klijenta, a to su:
pravo na pristup - imate pravo u svakom trenutku kontaktirati nas i dobiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci te, ako se ti podaci obrađuju, zatražiti pristup osobnim podacima i informacijama na koje imate pravo u svezi zaštite osobnih podataka. ALPHA LUXE Vam osigurava kopiju osobnih podataka koji se obrađuju, a za sve dodatne kopije koje zatražite, možemo Vam naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova.
pravo na ispravak - ako obrađujemo Vaše osobne podatke koji su netočni, u bilo kojem trenutku možete od nas tražiti da ih ispravimo, a ukoliko su oni nepotpuni, imate ih pravo dopuniti;
pravo na brisanje - imate pravo od nas tražiti brisanje osobnih podataka koji se na Vas odnose ako smo ih nezakonito obradili ili ako osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu obrade ili sl. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, primjerice radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, a o čemu ćemo Vas detaljno izvijestiti u odnosu na svaki pojedini zahtjev;
pravo na ograničenje obrade - možete od nas zatražiti ograničenje obrade svojih podataka:
- ako osporavate točnost osobnih podataka tijekom razdoblja koji nam omogućuje provjeru točnosti tih podataka,
- ako je obrada nezakonita, ali se protivite brisanju i umjesto toga tražite ograničenje uporabe tih podataka,
- ako nam podaci više nisu potrebni za potrebe obrade, ali ih tražite radi postavljanja, ostvarivanja i obrane pravnih zahtjeva,
- ako ste uložili prigovor na obradu;
pravo na prenosivost podataka - imate pravo zaprimiti Vaše osobne podatke koje ste nam pružili, u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, ako se obrada temelji na privoli ili ugovoru i provodi se automatiziranim putem;
pravo na prigovor - u svakom trenutku možete uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka, ako se obrada temelji na našim legitimnim interesima, uključujući izradu profila ili ako Vaše podatke obrađujemo za potrebe izravnog marketinga;
pravo na pristužbu - ukoliko smatrate da smo obradom Vaših osobnih podataka prekršili Uredbu (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća ili druge propise u svezi zaštite osobnih podataka. Svakako imate pravo podnijeti pritužbu nacionalnom nadzornom tijelu ili nadzornom tijelu unutar EU;
pravo na povlačenje privole - kad se obrada temelji na privoli, imate pravo u bilo kojem trenutku povući privolu, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena. Navedeno možete učiniti na isti način kako ste i dali privolu.
pravo na naknadu štete - ukoliko ste pretrpjeli (ne)imovinsku štetu zbog kršenja relevantnih zakonskih odredbi, imate pravo na naknadu od nas ili izvršitelja obrade za pretrpljenu štetu;

U slučaju da želite realizirati neko od navedenih prava, a za to su ispunjeni svi preduvjeti, zahtjev za realizacijom prava uputite pisanim putem poštom na dolje navedenu adresu ili u prostorima sjedišta.

Kontakt podaci:
ALPHA LUXE GROUP d.o.o.
Mate Vlašića 17
52440 Poreč
+385 95 363 1892

Ako su Vaši zahtjevi očito neutemeljeni ili pretjerani, osobito zbog njihova učestalog ponavljanja, možemo naplatiti administrativnu naknadu ili odbiti postupiti po zahtjevu. Poslovanje ALPHA LUXE GROUP d.o.o. u obradi i zaštiti osobnih podataka usklađeno je sa zakonskim propisima koji reguliraju obradu osobnih podataka. Ukoliko smatrate da vam je povrijeđeno pravo na zaštitu osobnih podataka, možete podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP) na e-mail adresu: azop@azop.hr. Mi, kao voditelji obrade, imamo pravo onemogućiti brisanje vaših osobnih podataka, odbiti ograničavanje svrhe ili onemogućiti sprječavanje prenosivosti podataka trećim stranama ako time ne možemo ispuniti uslugu koju ste zatražili od nas ili ako je čuvanje određenih osobnih podataka propisano posebnim zakonom te smo ih dužni čuvati.